Statut a kontakty

Statut MatfyzFEAT:

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje grantovou soutěž pro mladé studentské týmy i jednotlivce s názvem Matfyz FEAT - Fyzikální Experimenty ATraktivně. Cílem je podpořit zájem jednotlivců i kolektivů talentovaných ZŠ a SŠ studentů o fyziku v rámci každodenního života k přípravě a realizaci jednoduchých výukových experimentů. Termín podání žádosti je 14. června 2019. Odborným garantem soutěže je MFF UK. Finanční podporu získá výroba a realizace zajímavých (a zároveň jednoduchých) experimentů či pomůcek, které poslouží k demonstraci fyzikálních jevů pro potřeby výuky fyziky na ZŠ, SŠ či ve fyzikálně zaměřených zájmových kroužcích. Jeden projekt může požadovat maximálně částku 15 tis. Kč na nákup drobného spotřebního materiálu potřebného k realizaci a maximálně 4 tis. Kč na služby. Předpokládáme, že budou komisionálně do konce června 2019 vybrány projekty, které budou finančně podpořeny. Náležitosti přihlášky jsou uvedeny v Podmínkách přihlášení. Na realizaci projektu budete mít čas až do listopadu 2019. Vybraní účastníci Matfyz FEAT budou prezentovat své výsledky na MFF UK v rámci Finále, které proběhne pravěpodobně v listopadu 2019. Řešitelé/týmy se vystřídají v roli prezentujícího, kdy celková doba prezentace nesmí přesáhnout 15 minut. Odborná porota na základě prezentací rozhodne o vítězi celé soutěže. Finalisté/prezentující mohou získat ocenění ve třech kategoriích: Cena pro mladé řešitele (pro žáky ZŠ a nižšího gymnázia), Cena Matfyz FEAT (vítěz) a Cena poroty. Výherci navíc obdrží hodnotné ceny.

Výbor Matfyz FEAT:

RNDr. Naďa Žaludová
administrativní záležitosti
Email: zaludova@dekanat.mff.cuni.cz
Tel: +420 951 551 663

RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
organizační vedoucí akce
Email: tomas.kekule@mff.cuni.cz
Tel.: +420 221 911 453

RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
proděkan pro PRopagaci
Email: martin.vlach@mff.cuni.cz
Tel.: +420 221 911 459
GSM: +420 608 770 918

doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Odborný garant Matfyz FEAT
Email: svoboda@mag.mff.cuni.cz
Tel.: +420 221 911 227

Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK
Mgr. Luboš Veverka - vedoucí oddělení
Tel.: +420 221 911 660
Email: veverka@dekanat.mff.cuni.cz