Orgány

Porota

Odborná porota na základě prezentací rozhodne o vítězi celé soutěže v rámci Finále, které se bude konat pravděpodobně v listopadu 2019 v budově MFF UK, Ke Karlovu 5, Praha.

Předpokládané složení odborné poroty:

doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. (proděkan pro fyziku)
doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
doc. RNDr. Jan Wild, CSc.

Výbor

Zajišťuje organizaci soutěže, přijímá přihlášky, odpovídá na vaše dotazy. Složení a kontakty na jednotlivé členy naleznete v sekci statut a kontakty.