Úvod

Matfyz FEAT (Fyzikální Experimenty ATraktivně)

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje grantovou soutěž pro mladé studentské týmy i jednotlivce s názvem Matfyz FEAT. Cílem je podpořit zájem jednotlivců i kolektivů talentovaných ZŠ a SŠ studentů o fyziku v rámci každodenního života k přípravě a realizaci jednoduchých výukových experimentů. Termín podání žádosti je 8. červen 2018. Odborným garantem soutěže je MFF UK. Finanční podporu získá výroba a realizace zajímavých (a zároveň jednoduchých) experimentů či pomůcek, které poslouží k demonstraci fyzikálních jevů pro potřeby výuky fyziky na ZŠ a SŠ. Na tvorbu experimentů můžete získat až 19 tis. Kč (materiál + služby) a budete mít dostatek času na jejich realizaci. Oproti jiným soutěžím pro školy se Matfyz FEAT vyznačuje kombinací: a) podpora financování vzniku vlastních demonstračních pomůcek pro výuku fyziky, b) týmová práce žáků, c) spolupráce s učiteli, d) možnost dlouhodobé spolupráce s MFF UK.

Finalisté soutěže Matfyz FEAT mohou získat ocenění ve třech kategoriích: Cena pro mladé řešitele (pro žáky ZŠ a nižšího gymnázia), Cena Matfyz FEAT (vítěz) a Cena poroty. Výherci obdrží navíc hodnotné ceny.

Aktuality

Vyhlášen MatfyzFEAT 201803. 04. 2018, 15:04

více »

Finále soutěže 24. 11. 201716. 10. 2017, 09:03

více »

Prodlužujeme termín pro přihlášení!16. 06. 2017, 21:14

Termín pro podání přihlášek prodlužujeme do pátku 23. 6. 2017.