Úvod

Matfyz FEAT (Fyzikální Experimenty ATraktivně)

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje grantovou soutěž pro mladé studentské týmy i jednotlivce s názvem Matfyz FEAT. Cílem je podpořit zájem jednotlivců i kolektivů talentovaných ZŠ a SŠ studentů o fyziku v rámci každodenního života k přípravě a realizaci jednoduchých výukových experimentů. Termín podání žádosti je 14. červen 2019. Odborným garantem soutěže je MFF UK. Finanční podporu získá výroba a realizace zajímavých (a zároveň jednoduchých) experimentů či pomůcek, které poslouží k demonstraci fyzikálních jevů pro potřeby výuky fyziky na ZŠ a SŠ. Na tvorbu experimentů můžete získat až 19 tis. Kč (materiál + služby) a budete mít dostatek času na jejich realizaci. Oproti jiným soutěžím pro školy se Matfyz FEAT vyznačuje kombinací: a) podpora financování vzniku vlastních demonstračních pomůcek pro výuku fyziky, b) týmová práce žáků, c) spolupráce s učiteli, d) možnost dlouhodobé spolupráce s MFF UK.

Finalisté soutěže Matfyz FEAT mohou získat ocenění ve třech kategoriích: Cena pro mladé řešitele (pro žáky ZŠ a nižšího gymnázia), Cena Matfyz FEAT (vítěz) a Cena poroty. Výherci obdrží navíc hodnotné ceny.

Aktuality

Vítězové 7. ročníku16. 12. 2019, 16:00

více »

Finále30. 09. 2019, 10:32

více »

Termín přihlášek14. 06. 2019, 16:19

Termín pro podání přihlášek prodlužujeme do středy 19. 6. 2019.