Úvod

Matfyz FEAT (Fyzikální Experimenty ATraktivně)

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje grantovou soutěž pro mladé studentské týmy i jednotlivce s názvem Matfyz FEAT. Cílem je podpořit zájem jednotlivců i kolektivů talentovaných ZŠ a SŠ studentů o fyziku v rámci každodenního života k přípravě a realizaci jednoduchých výukových experimentů. Termín podání žádosti je 17. červen 2016. Odborným garantem soutěže bude MFF UK. Podporována bude finančně realizace a výroba zajímavých (a zároveň jednoduchých) experimentálních pomůcek z fyziky či úloh, které poslouží k demonstraci fyzikálních jevů pro potřeby výuky fyziky na ZŠ a SŠ. Na tvorbu pomůcek či úloh získáte až 19 tis. Kč (materiál + služby) a budete mít dostatek času na jejich realizaci. Oproti jiným soutěžím pro školy se Matfyz FEAT vyznačuje kombinací: a) podpora financování vzniku vlastních demonstračních pomůcek pro výuku fyziky, b) týmová práce žáků, c) spolupráce s učiteli, d) možnost dlouhodobé spolupráce s MFF UK.

Finalisté soutěže Matfyz FEAT mohou získat ocenění ve třech kategoriích: Cena pro mladé řešitele (pro žáky ZŠ a nižšího gymnázia), Cena Matfyz FEAT (vítěz) a Cena poroty. Výherci obdrží navíc hodnotné ceny v celkové ceně cca 30 tis. Kč.

Aktuality

Vyhlášen nový ročník soutěže07. 04. 2016, 16:23

Přihlášku pro letošní ročník je potřeba zaslat do 17. června 2016.

více »

Vítězové Matfyz FEATu09. 12. 2015, 10:19

V pátek 6. listopadu 2015 proběhlo v prostorách MFF UK finále soutěže Matfyz FEAT, při kterém porotci i soutěžící shlédli řadu nápaditých experimentů.

více »

Postupující do finále byli vybráni09. 06. 2015, 10:11

více »