Úvod

Matfyz FEAT (Fyzikální Experimenty ATraktivně)

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje grantovou soutěž pro mladé studentské týmy i jednotlivce s názvem Matfyz FEAT. Cílem je podpořit zájem jednotlivců i kolektivů talentovaných ZŠ a SŠ studentů o fyziku v rámci každodenního života k přípravě a realizaci jednoduchých výukových experimentů. Termín podání žádosti je 16. červen 2017. Odborným garantem soutěže je MFF UK. Finanční podporu získá výroba a realizace zajímavých (a zároveň jednoduchých) experimentů či pomůcek, které poslouží k demonstraci fyzikálních jevů pro potřeby výuky fyziky na ZŠ a SŠ. Na tvorbu experimentů můžete získat až 19 tis. Kč (materiál + služby) a budete mít dostatek času na jejich realizaci. Oproti jiným soutěžím pro školy se Matfyz FEAT vyznačuje kombinací: a) podpora financování vzniku vlastních demonstračních pomůcek pro výuku fyziky, b) týmová práce žáků, c) spolupráce s učiteli, d) možnost dlouhodobé spolupráce s MFF UK.

Finalisté soutěže Matfyz FEAT mohou získat ocenění ve třech kategoriích: Cena pro mladé řešitele (pro žáky ZŠ a nižšího gymnázia), Cena Matfyz FEAT (vítěz) a Cena poroty. Výherci obdrží navíc hodnotné ceny.

Aktuality

Matfyz FEAT 201703. 04. 2017, 15:43

Zajímavé experimenty s podporou MFF UK budete moci realizovat i letos.

více »

Vítězové MatfyzFEAT 2016 02. 01. 2017, 10:40

více »

Vyhlášen termín finále30. 08. 2016, 13:27

Soutěžící předvedou své experimenty 11. listopadu 2016.

více »